Velikost: 3500 x 700 x 700

Opis: Razvoj in konstrukcije orodij v 3D okolju.